Release Notes Cashr 1.6.3

Terug naar overzicht blogs
23 juni 2016

Deze week hebben wij Cashr versie 1.6.3 via de Apple Appstore en Google Play uitgebracht. In deze versie hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd en nieuwe functies toegevoegd. In deze Releasenotes vindt u de belangrijkste wijzigingen. Tevens vermelden wij volledigheidshalve nog een aantal verbeteringen en/of toevoegingen uit vorige versies.

[NIEUW]

Op de verwerkingsbon (maakbon) kan naar wens een bestelnummer worden vermeld
Op de maakbon kan indien gewenst een ordernummer worden vermeld. Hiervoor moet in de backoffice bij de instellingen van de kassabon de optie ‘Nummer op uitgiftebon tonen’ worden geactiveerd. Vergeet niet om daarna uw device(s) opnieuw te synchroniseren. Vergeet niet om daarna uw device(s) opnieuw te synchroniseren. Deze functie is veel gevraagd door horeca waar eten afgehaald kan worden en andere ‘wacht op uw nummertje’-ondernemingen.

bonnummerCashr - Release notes 1.6.3. - Ordernummers op drie bonnen

[NIEUW]

Op de print van een kassabon uit de bonhistorie van Cashr wordt nu ook de betaalinformatie vermeld
Bij elke transactie via Cashr wordt de betaalwijze vastgelegd in de backoffice. Het kan echter nuttig zijn om een bon uit de bonhistorie die beschikbaar is via Cashr opnieuw uit te printen. Bijvoorbeeld als uw klant om een kopie van een kassabon vraagt. In deze versie wordt nu op de bon de betaalinformatie ook vermeld en indien het een pinbetaling betreft, wordt de volledige PIN-transactie informatie op de kopiebon vermeld.

Cashr - Release notes 1.6.3. - Betaalinformatie op kopie bon

 [NIEUW]

Gelijktijdig printen van maakbon op meerdere printers
Het is nu mogelijk om maakbonnen tegelijkertijd op meerdere printers uit te laten printen. Dat kan handig zijn indien meerdere personen tegelijkertijd werken aan dezelfde order terwijl de fysieke afstand tussen hen het delen van één maakbon onpraktisch maakt. Neem voor een korte instructie hiervoor contact op met de Cashr Helpdesk.

[NIEUW]

Deelbetalingen mogelijk
Al in versie 1.6 is deze functie geïntroduceerd maar we brengen deze nogmaals onder de aandacht. Het komt in de horeca regelmatig voor dat een bon door meerdere personen zal worden betaald en dat één persoon zijn/haar deel van de bon al wil betalen voordat de rest van de groep vertrekt. Het is nu mogelijk om een deel van de bon te betalen en het restant van de bon open te laten staan voor een vervolg betaling.

Cashr - Release notes 1.6.3. - Deelbetaling

[NIEUW]

Dagprijzen en aantal per product aanslaan
Al in versie 1.6 is deze functie geïntroduceerd, maar we brengen deze nogmaals onder de aandacht. Het is nu mogelijk om per product in de Cashr backoffice in te stellen dat bij het aanslaan van dat product op de kassa, direct wordt gevraagd om de actuele prijs en/of het aantal in te voeren. Deze functie is met name belangrijk bij de verkoop van producten met een dagprijs zoals bijvoorbeeld bloemen.

Cashr - Release notes 1.6.3. - Vraagprijs en aantal bij product instelling Backoffice

Cashr - Release notes 1.6.3. - Prijs of aantal aanpassen

[VERBETERING]

De kasopmaakfunctie is verder uitgebreid en de verwerking van kortingen in de kasopmaak is verbeterd
In de Kasopmaakfunctie wordt het totale bedrag incl. BTW dat via de kassa is afgerekend weer getoond op de kasopmaakbon en is de controle op de aansluiting ‘Beginstand’ van de kasopmaak verbeterd. De onderdelen en de werking van de kasopmaakfunctie in Cashr hebben wij beschreven in een nieuwe handleiding die u kunt bekijken en downloaden via onze website.

Cashr - Release notes 1.6.3. - Kasopmaak

Cashr - Release notes 1.6.3. - Kasopmaak bon

[VERBETERING]

De synchronisatie tussen meerdere devices is sterk verbeterd.
Gebruikers van Cashr in Horecamode ervoeren in sommige situaties problemen met het synchroniseren van tafelstatussen tussen devices die tot één kassagroep behoren. De live synchronisatie tussen devices is verbeterd en robuuster gemaakt, waardoor de tafelstatussen, bij een werkende Wifi-verbinding, weer op alle devices live geactualiseerd worden.

[VERBETERING]

De kassabon in de backoffice geeft de vastgelegde kortingen nu correct weer
Op de kassabonnen die in de Cashr backoffice zichtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld in het overzicht ‘Afgerekende bonnen’ wordt nu ook de aangeslagen regel-korting weergegeven.
Het totaalbedrag van de gehele bon wordt ook juist weergeven, na aftrek van eventueel verstrekte bon-korting. In een volgende versie zal ook de totale korting op een aparte regel worden weergegeven.

Cashr - Release notes 1.6.3. - Korting op de bon in Backoffice

N.B. De wijze waarop in de Cashr backoffice de korting financieel wordt verwerkt is afhankelijk van een aantal instellingen. Zo heeft u de keus om de korting in mindering te brengen op de omzet of te boeken op een aparte kortingsrekening. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met de Cashr Helpdesk.

[VERBETERING]

Verbeterde rapportages
In de rapportages die u vindt in de map Rapporten | Kassa in de Cashr backoffice werden o.a. kortingen niet altijd goed verwerkt. Alle rapportages zijn op deze punten gecontroleerd en aangepast.

[VERBETERING]

De klantnaam wordt nu weer goed afgedrukt op de kassabon bij afrekenen op rekening
[eigenlijk versie 1.6.3.1 – begin volgende week]
Bij het afrekenen van een kassabon op rekening, wordt op de kassabon de naam van de klant weer getoond.

Cashr - Release notes 1.6.3. - Afrekenen met klantnaam

[VERBETERING]

Verlengde ‘omzetdag’
In horeca is het vaak gewenst om de omzet die na 24 uur ’s avonds wordt gemaakt mee te tellen in de omzet van de dag ervoor. Denk hierbij aan cafés en clubs die tot laat in de nacht zijn geopend. Via de oranje map Instellingen > Map Kassa > Algemene instellingen kunt u het tijdstip invoeren tot waar u de omzet nog bij de vorige dag meegeteld wilt zien. In het onderstaande voorbeeld zullen alle afgerekende kassabonnen tot 01:00 ’s nachts bij de omzet van de vorige dag worden geteld.

Cashr - Release notes 1.6.3. - Verlengde omzet

Klaar om Cashr uit te proberen?