Release Notes Cashr 1.6.4

Terug naar overzicht blogs
1 augustus 2016

[NIEUW]

Kassabon corrigeren
Het is nu mogelijk om afgerekende bonnen te corrigeren. Zo kunt u bijvoorbeeld de betaalwijze aanpassen als u de bon al had afgerekend en de klant toch contant wil betalen in plaats van pinnen. Deze functie is alleen beschikbaar voor medewerkers met managersrechten.

Om een kassabon te corrigeren opent u deze vanuit de bonnenhistorie. Onderaan de bon is een knop ‘Correctie’ verschenen. Met één druk op de knop wordt de kassabon volledig tegengeboekt. Deze tegenboeking kunt u niet handmatig aanpassen. In Cashr verschijnt nu een nieuwe openstaande bon die u kunt aanpassen en/of opnieuw afrekenen. Nadat u de nieuwe kassabon heeft afgerekend zijn er in totaal drie kassabonnen in uw backoffice te vinden: 1) het origineel 2) de correctiebon (negatieve kopie van het origineel) en 3) de nieuwe bon.

correctieknop

[NIEUW]

Gang uitvragen
Met deze nieuwe functie kunnen restaurantmedewerkers met één druk op de knop de volgende gang uitvragen. Met de pijltjes naast de groepen van de bonsortering kan eenvoudig een opdrachtbon naar de keuken worden gestuurd.

Opmerking: Op dit moment worden de opdrachtbonnen tegelijk naar alle aangesloten keuken- en/of barprinters gestuurd. In de eerstvolgende versie zal de opdrachtbon afdrukbestemmingsgevoelig worden zodat hij alleen geprint wordt door de printer waar ook de orderbon voor deze gang geprint is.

gang-uitvragen-print2

[NIEUW]

Notificatiebon bij verplaatsen tafel
Als u een bestelling van tafel A naar tafel B verplaatst, dan wordt er nu op alle printers die orderbonnen afdrukken een notificatiebon geprint.

tafel-verplaatsen-bon

[NIEUW]

Kasopmaak vanaf smartphone en iPod
Naast tablets is het nu ook mogelijk om de kasopmaak vanaf kleine devices zoals een smartphone of iPod uit te voeren. De kasopmaak blijft alleen toegankelijk voor medewerkers met managersrechten.

kasopmaak-ipod

[VERBETERING]

Uitbreiding kasopmaak
De kasopmaak is uitgebreid met een aantal nieuwe onderdelen:

1. Verkopen | Een overzicht de totale verkopen per betaalwijze.

kasopmaak-print-1-verkopen

2. Eigen Verbruik | Aparte vermelding van Eigen verbruik, Breuk & bederf en Representatiekosten.

kasopmaak-print-2-eigen-verbruik

3. Administratieve boeking | De cumulatieve boekingen die in uw backoffice zijn gedaan sinds de laatste kasopmaak. Indien u Cashr niet gekoppeld heeft aan Reeleezee administratie kunt u dit overzichtje gebruiken als uitgangspunt om boekingen in uw eigen administratiepakket te maken.

kasopmaak-print-3-administratieve-boeking

4. Verkopen nog te boeken | Hier wordt het totaal aan kassabonnen vermeld dat u ‘op rekening’ heeft afgeslagen. U vindt deze bonnen terug in de backoffice onder [Kassa > Kassabonnen > Op rekening]. Het bedrag bij [Nog te verwerken] is het totaal van de bonnen die mogelijkerwijs niet goed in uw backoffice zijn aangekomen, bijvoorbeeld omdat de WiFi-verbinding tijdelijk verstoord was. Normaliter staat hier € 0,00.

kasopmaak-print-4-verkopen-nog-te-boeken

5. Openstaand (alle groepen) | De totaaltellingen van de kassabonnen die nog niet afgerekend zijn. Er kunnen bonnen op tafels, op klanten of in het baliescherm (op medewerker) zijn geboekt. Deze bonnen zijn ook in de backoffice te bekijken onder [Kassa > Kassabonnen > Niet afgerekend]. Let op: U ziet hier de openstaande kassabonnen van àlle kassagroepen.

kasopmaak-print-5-openstaand-alle-groepen

In de eerstvolgende versie van Cashr zullen de betaalwijzen waarop niets is afgerekend niet meer worden geprint zodat de bonstrook korter wordt.

[VERBETERING]

Vastlegging korting in de backoffice

In de backoffice vindt u onder [Instellingen > Map Kassa > Algemene instellingen > Algemeen] de instelling ‘Korting (%) op kassabonregels’. Deze instelling is niet nieuw in deze versie van Cashr maar bestaat al langer en zorgt ervoor dat de korting die u op producten geeft apart wordt opgeslagen en getoond op de kassabon en in de backoffice. Bij de meeste klanten was deze instelling al geactiveerd en verandert er niets. Bij de klanten die dit nog niet gedaan hadden is dit nu automatisch gebeurd.

Rekenvoorbeeld: U slaat 3 Jupiler aan à € 2,00 per stuk; het bontotaal is € 6,00. U geeft 20% korting en er blijft dus € 4,80 te betalen over. De korting wordt als volgt in uw backoffice verwerkt:

Situatie met instelling UIT (niet meer mogelijk)

Alleen de nettobedragen werden vermeld op de kassabon in de backoffice en in het journaal van de boeking. U kon niet meer achterhalen hoeveel korting u had gegeven.

1a-kortingsvinkje-uitSituatie met instelling AAN (huidige instelling)

U ziet nu op de bon welke korting u heeft gegeven. Op de regel van het product (Jupiler) staat het brutobedrag vermeld en er is een aparte regel bijgekomen waar de korting wordt getoond. Het journaal is ongewijzigd gebleven.

2a-kortingsvinkje-aan-jounaliseringsvinkje-uit

Situatie waarin de korting apart wordt geboekt

In de backoffice kunt u via [Instellingen > Instellingen boekhouding] de instelling ‘Journaliseer korting op verkoop op een aparte kostenrekening’ activeren. Deze instelling staat standaard uit.

Deze optie zorgt ervoor dat de aangeslagen korting niet als negatieve omzet wordt geboekt zoals hierboven maar als kosten op een aparte rekening. Standaard wordt hiervoor grootboekrekening ‘4599 – Diverse verkoopkosten’ gebruikt maar u kunt dit desgewenst aanpassen via [Instellingen > Map Financieel > Onderhoud systeemrekeningen]. Hier zoekt u naar ‘SYS: Korting op Verkoop’ om de gewenste rekening te selecteren.

Op het journaal van de kassabon ziet u nu een extra regel verschijnen als u korting heeft aangeslagen.

3a-kortingsvinkje-aan-jounaliseringsvinkje-aan

Opmerking: Op de kassabonnen in de backoffice wordt momenteel alleen de korting getoond die u op regelniveau op de kassabon heeft gegeven. De korting die u over de gehele bon heeft gegeven is wel in het totaalbedrag van de bon verwerkt maar wordt nog niet op een aparte regel getoond. Dit type korting zal spoedig in een volgende versie zichtbaar worden gemaakt.

 

[FIXES]

Kortingsbedrag op smartphones en iPods

Op kleine devices zoals smartphones en iPods viel het kortingsbedrag soms buiten beeld. Dit is verholpen.

Naam medewerker op kassabon

De instelling om de naam van de medewerker niet op de kassabon te tonen werkt weer.

Ordernummer op kopiebon

Het ordernummer wordt nu ook afgedrukt op kopiebonnen (bonnen uit de bonnenhistorie).

Klantnaam op kassabon

Soms werd een klantnaam onderaan een kassabon ongewenst afgebroken. Dit is verholpen.

Rapport ‘Omzet per product’

In het rapport ‘Omzet per product’ werden negatieve bedragen niet meegeteld en producten met prijs € 0,00 niet getoond. Met beide wordt nu rekening gehouden.

[WHAT’S NEXT?]

Eind augustus wordt Cashr versie 1.7 verwacht met onder andere:

  • Uitbreiding van rechtenstructuur
  • Eenvoudig schakelen tussen schermindeling met vaste groepen en lijstweergave met zoekfunctie
  • Meer gegevens vastleggen bij aanmaken nieuwe klant, zoals e-mailadres en telefoonnummer
  • Korting geven via de Van-het-huis-knop
  • Productaantallen met decimalen kunnen aanslaan
  • Juiste eenheid weergegeven bij het aanslaan van een product (bijv. kilo of vierkante meter)
  • Opdrachtbon bij uitvragen gang alleen naar de afdrukbestemming van de producten op de opdrachtbon in plaats van naar alle printers
  • Betaalwijzen waarop niets is afgerekend niet meer zichtbaar op kasopmaak

 

[DOWNLOAD]

Wilt u deze release notes printen of offline bewaren? Klik dan om de Cashr 1.6.4 – Release Notes te downloaden.

Klaar om Cashr uit te proberen?